Your browser does not support JavaScript!
諮商與臨床心理學系
Welcome to Department of Counseling & Clinical Psychology
首頁 > 最新消息
恭賀!本系畢業系友錄取110年度心理師
諮商心理師
 
梁聯宣    王律心    詹子瑩    陳柏安    陳柏任    陳郁文
 
潘俊廷    王詠瑩    吉雅婕    余詩盈    柯若竹    廖佳瑩
 
趙淑芬    吳思穎    吳俐葦    劉見柔    林易璋 
 
臨床心理師
 
林昀儂    姚姵伃    李家齊    胡玳瑜    莊朝為    郭潔蓮   
 
陳仲坤    陳彥儒    吳詩儀    張庭瑋    鄭昕宜    丁乙萱   
 
黃從真    張庭慈 
 
  

 

瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼